სასარგებლო ბმულები

 

 

bmulebi_logoსაქართველოს პორტიჯის ასოციაცია 

www.portage.ge

bmulebi_logoბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეიროპეაბილიტაციის ცენტრი

www.ccnnr-geo.com

bmulebi_logo„ბავშვი და გარემო“

www.childandenvironment.org.ge

bmulebi_logo„მწვანე სახლი“

www.mtsvanesakhli.com

bmulebi_logoვებ-გვერდი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის

http://www.kidspace.ge/

bmulebi_logoსაიტი სპეციალური საჭიროებების მქონე  (სსმ) ბავშვებისათვის

www.specialneeds.ge

bmulebi_logoსამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

http://www.civilin.org/welfare/pdf/newsletter28.pdf     

 bmulebi_logoგანსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები და მათი დაავადებები

http://unarshezguduli.wordpress.com/2011/11/

bmulebi_logo„საქართველო ბავშვები“

http://www.cog.ge/projge.html