• არ მეტყველებს, ცოტას მეტყველებს, ჩამორჩება მეტყველებაში ან აქვს რთული „დიდივით“ მეტყველება;
 • ექოლალიური მეტყველება, იმეორებს სხვის ნათქვამს;
 • არავერბალური კომუნიკაციის არარსებობა, როგორიცაა ნახატების ჩვენება, ჟესტი ან თუნდაც უფროსისათვის ხელის მოკიდება და სასურველ საგნამდე მიყვანა;
 • ხანდახან ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ არ ესმის ან ვერ იგებს მარტივ ინსტრუქციებს;
 • არ აქვს თვალით კონტაქტი, ან უჭირს თვალით კონტაქტის დამყარება;
 • ვერ თამაშობს თანატოლებთან (არა აქვს ამის სურვილი, ან ვერ იგებს სხვების წარმოსახვითი თამაშის აზრს);
 • სათამაშოებთან უჩვეულოდ თამაშობს (სათამაშოების მუდმივად გამწკრივება ან ტრიალი);
 • მოულოდნელი ხმების გაგონებისას ყურებზე ხელებს იფარებს (ტკივილის ან შიშის მაჩვენებელი);
 • როდესაც ფეხსაცმელები არ აცვია ფეხის წვერებზე დადის;
 • მწვავედ გამოხატული ტანტრუმი, თუ რუტინა დარღვეულია (მაგ. თუ მაღაზიაში სხვა გზით წახვედით);
 • ნაცვალსახელების რევერსია („ შენ ნამცხვარი გინდა“ – ნიშნავს „მე ნამცხარი მინდა“);
 • ვერ იგებს სხვის გრძნობებს (არ აქვს რეაქცია, როდესაც სხვას სტკივა, ან ტირის);